Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
  I en tallskog kan vissa individer bli 600 år eller mer. Dessa grova tallar kan sedan stå som torrakor i 300 år och ligga som lågor i 200 år. Skogligt demoområde i Tresund i södra Lappland.

SPARA
  I en tallskog kan vissa individer bli 600 år eller mer. Dessa grova tallar kan sedan stå som torrakor i 300 år och ligga som lågor i 200 år. Skogligt demoområde i Tresund i södra Lappland.

SPARA
  I en tallskog kan vissa individer bli 600 år eller mer. Dessa grova tallar kan sedan stå som torrakor i 300 år och ligga som lågor i 200 år. Skogligt demoområde i Tresund i södra Lappland.

SPARA
  Naturhänsyn i hyggeskant. Större lövträd och gammal högstubbe. Husjönäs i Kronoberg.

SPARA
  I en tallskog kan vissa individer bli 600 år eller mer. Dessa grova tallar kan sedan stå som torrakor i 300 år och ligga som lågor i 200 år. Skogligt demoområde i Tresund i södra Lappland.

SPARA
  Sveaskogs snitsel för naturvård. Sorsele, södra Lappland.

SPARA
  Sveaskogs snitsel för naturvård. Sorsele, södra Lappland.

SPARA
  Reservatsgräns. Markering för naturreservat i Vackerliden, södra Lappland.

SPARA
  Reservatsgräns. Markering för naturreservat i Vackerliden, södra Lappland.

SPARA
  Skogligt demooråde. Skiktad gammal skog i Tresund i södra Lappland med olikåldriga träd, både barr och löv. Närmast en sälg med skrovellav.

SPARA
  Skogligt demooråde. Skiktad gammal skog i Tresund i södra Lappland med olikåldriga träd, både barr och löv. Närmast en sälg i nedbrytningsfas med skrovellav.

SPARA
  Skogligt demooråde. Skiktad gammal skog i Tresund i södra Lappland med olikåldriga träd, både barr och löv. I en tallskog kan vissa individer bli 600 år eller mer och sedan stå som torrakor i ca 300 år och som lågor i 200 år.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se